​​

Đại sứ Phạm Sanh Châu đã trao đổi về cơ hội hợp tác giữa tiểu bang Kerala và Việt Nam trong dịp Đại sứ mở tiệc chiêu đãi Thủ hiến Bang Kerala và các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Marxist Ấn Độ diễn ra ngày 12/11 tại Đại sứ quán Việt Nam ở New Delhi.

Amb. Pham Sanh Chau has raised cooperation opportunities between Kerala and Vietnam on the occasion of the banquet he hosted at the Embassy in honor of the Honorable Chief Minister of Kerala and of other senior leaders of the Communist Party of India Marxist on 11 Nov 2021.​​dsq.jpg

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​