The data on the import and export of typical Vietnamese products to India in the first eight months of 2021 has witnessed strong growth. This is a good sign that the bilateral trade between Vietnam and India has quickly adapted to the sudden changes of the market and recovered through the pandemic.

Những số liệu về xuất nhập khẩu các mặt hàng tiêu biểu của Việt Nam tới Ấn Độ trong tám tháng đầu năm 2021 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là một tín hiệu mừng cho thấy nền thương mại song phương Việt Nam-Ấn Độ đã nhanh chóng thích ứng với những biến đổi đột ngột của thị trường, phục hồi vượt qua đại dịch.

3.png 

Thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ tăng trưởng mạnh Trong 8 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu 3,954 tỷ USD , tăng 26,69% với cùng kỳ năm 2020 so và giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 4,688 tỷ USD , tăng 58,27 % so với 8 tháng đầu năm 2020 , và tăng 66,06% so với 8 tháng đầu năm 2019.

Từ số liệu cụ thể về kim ngạch xuất nhập khẩu trong tám tháng đầu năm 2021, ước tính Việt Nam thâm hụt 734 triệu USD. Tuy nhiên, con số cho thấy một xu hướng Ấn Độ đang chuyển từ xuất siêu sang nhập siêu.

Nhóm các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn gồm: sắt thép các loại đạt 751 triệu USD (giảm 9,8% so với cùng kỳ 2020); thức ăn gia súc và nguyên liệu 203 triệu USD (tăng 91,5 %) ; bông 226 triệu USD (tăng 200%) ; ngô 305 triệu USD (tăng hơn 500 lần so với năm 2020); thủy sản 228 triệu USD (tăng 41,6%)

Các mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn gồm: điện thoại và linh kiện 821 triệu USD (giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2020); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 548 triệu USD (tăng 1,1%) ; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 418 triệu USD (tăng 72 %) ; hóa chất 264 triệu (tăng 127%) .

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​