​​​​​​DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ

 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ

Địa chỉ : EP-7A, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021​​

Điện thoại : +91 11 26879868 

Bảo hộ Công dân: +91 704 203 5588

Fax : +91 11 2687.9856 (Văn phòng); +91 11​ 2687.9869 (Lãnh sự)

Email : office@vietnamembassydelhi.in​ (Văn phòng); consularsection@vietnamembassydelhi.in or vnconsul.indelhi@yahoo.in (Lãnh sự)

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 09.00 – 13.00; 14.00 – 17.00

Cán bộ ngoại giao:

Tên & chức danhLiên hệ
Đại sứ Nguyễn Thanh Hảiambassadoroffice@vietnamembassydelhi.in

Tham tán Công sứ, Người thứ H​ai Phòng Chính trị - Văn hóa - Truyền thông​politicalsection@vietnamembassydelhi.in
Trần Thanh Hương, Tham tán, Trưởng phòng​
Hồ Hồng Hạnh, Bí thư thứ Nhất

Vũ Song Hà, Bí thư thứ Nhất

Nguyễn Duy Khánh, Bí thư thứ Nhất
Đoàn Quang Dũng, Tùy Viên
Tôn Khánh Linh, Tùy viên
Phòng Hành chính – Quản trị​admin@vietnamembassydelhi.in

Dương Minh Ngọc, Trưởng phòng

Phòng Lãnh sựconsularsection@vietnamembassydelhi.in
Nguyễn Minh Tiến, Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng
Nguyễn Việt Anh, Bí thứ thứ Nhất


Phòng Thông tin  - Truyền thông
Hồ Thị Vân, Bí thư thứ nhất, Thư ký Đại sứ, Trưởng phòng

Máy lẻ. 16

Phòng Tùy viên Quốc phòng

H43, Green Park Extension, New Delhi – 110016
Tel: +91-11 46019697; fax: +91-11 26161571

Đại tá Trịnh Ngọc Đại, Tùy viên Quốc phòngEmail: defence@vietnamembassydelhi.in
Trung tá Hà Ngọc Khánh, Phó Tùy viên Quốc phòng
Thiếu tá Nguyễn Lương Tùng, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

Thương vụ

B-5/123 Extension, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029
Tel: +91-11 26195986; fax: +91-11​ 26175954

Bùi Trung Thướng, Tham tán​

Trưởng Đại diện

Email:trade@vietnamembassydelhi.in

thuongbt@moit.gov.vn

buitrungthuong@gmail.com

Trần Thị Lan Hương, Bí thư thứ Hai

Văn phòng Khoa học Công nghệ

C-113, Anand Niketan, New Delhi – 110021
Tel: +91-11 24112678; fax: +91-11 24112675


Lê Trường Giang​, Bí thư thứ Nhất, Trưởng Đại diện

Email: newdelhi@most.gov.vn

Vũ Đức Ngọc, Bí thư thứ Nhất​


​Phân xã Thông tấn xã Việt Nam
C5/17 Vasant Kunj, New Delhi
Tel: +91-11 26123786

Trần Thị Ngọc Thúy, Trưởng Phân xã


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​