​​​​​DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI ẤN ĐỘ

 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ

Địa chỉ :  20 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021

Điện thoại : +91 11 26879868 (số máy lẻ Văn phòng: 17; Lãnh sự: 38); 

Bảo hộ Công dân: +91.8527825556

Fax : +91 11 2687.9856 (Văn phòng); +91 11​ 2687.9869 (Lãnh sự)

Email : vnemb.in@gmail.com (Văn phòng) ; vnconsul.indelhi@yahoo.in (Lãnh sự) 

Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu 9:00 - 17:00

Cán bộ ngoại giao:

Tên & chức danhLiên hệ

Tham tán Công sứ, Người thứ Hai Nguyễn Lê Thanh

Máy lẻ.: 12


Phòng Chính trị - Văn hóa - Truyền thông
Hồ Thị Vân, Bí thư thứ Nhất, Trưởng phòng

Máy lẻ: 16

Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư thứ Nhất

Nguyễn Văn Dũng. Bí thư thứ Nhất

Nguyễn Công Tuấn

Máy lẻ: 21

Máy lẻ. 14

Phòng Kinh tế
Phạm Trí Dũng, Bí thư thứ Nhất, Trưởng phòng

Máy lẻ. 20

Sơn Hoàng Mỹ Dung, Tùy viên

Máy lẻ. 15

Phòng Hành chính – Quản trị

Vũ Thị Anh Phương, Tham tán, Trưởng phòng

Máy lẻ. 17

Phòng Lãnh sựEmail: ​vnconsul.indelhi@yahoo.in 
Nguyễn Quang Khánh, Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng

Máy lẻ. 25

Nguyễn Sỹ Dũng, Bí thư thứ Hai

Máy lẻ. 38

Phòng Thông tin  - Truyền thông
Hồ Thị Vân, Bí thư thứ nhất, Thư ký Đại sứ, Trưởng phòng

Máy lẻ. 16

Phòng Tùy viên Quốc phòng

H43, Green Park Extension, New Delhi – 110016
Tel: +91-11 46019697; fax: +91-11 26161571

Đại tá Nguyễn Quang Chiến, Tùy viên Quốc phòngEmail: nqchienptvqpvn@yahoo.com
Trung tá Nguyễn Ngọc Huy, Phó Tùy viên Quốc phòng
Trung tá Nguyễn Anh Vũ, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

Thương vụ

B-5/123 Extension, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029
Tel: +91-11 26195986; fax: +91-11​ 26175954

Bùi Trung Thướng, Bí thư thứ Nhất,

Trưởng Đại diện

Email:thuongbt@moit.gov.vn

buitrungthuong@gmail.com

Phan Văn Trường, Bí thư thứ Nhất
Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư thứ Hai

Văn phòng Khoa học Công nghệ

C-113, Anand Niketan, New Delhi – 110021
Tel: +91-11 24112678; fax: +91-11 24112675

Email: Newdelhi@most.gov.vn

Bùi Xuân Quỳnh, Bí thư thứ Hai, Trưởng Đại diện

Email: b.quynh84@gmail.com​​​

Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư thứ Nhất​


​Phân xã Thông tấn xã Việt Nam
C5/17 Vasant Kunj, New Delhi
Tel: +91-11 26123786

Trần Huy Lê, Trưởng Phân xã
Lê Minh Luyến​, Phóng viên
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​