• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

  Tháng 1
  - Ngày chủ nhật: Ngày 01 tháng 01 năm 2017

  Tháng 2

  - Ngày thứ bảy: Ngày 28 tháng 01 năm 2017 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày chủ nhật: Ngày 29 tháng 01 năm 2017 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày thứ hai: Ngày 30 tháng 01 năm 2017 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày thứ năm: Ngày 06 tháng 04 năm 2017 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  - Ngày chủ nhật: Ngày 30 tháng 04 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  Tháng 5

  - Ngày thứ hai: Ngày 01 tháng 05 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  - Ngày thứ bảy: Ngày 02 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại​  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​